Raseinfo

RAS

RAS: Rasespesifikk avlsstrategi

 

For noen år siden kom kennelklubben ut med krav om at alle raseklubbene skulle utvikle RAS for sin rase. For russisk toy ble dette arbeidet påbegynt, men pga manglende kapasitet ble det aldri ferdigstilt. Denne er nå ferdigstilt av det nye raseutvalget og innsendt NKK for godkjennelse.

Inntil den blir godkjent og pupbliser, er det mulig å lese seg opp på RAS-dokumentet som den svenske raseklubben for russisk toy har ferdigstilt.

Det finner du her:

SRTK’s RAS dokument