Raseutvalget

Hvem er vi

Hvem og hva er raseutvalget egentlig?

Hver enkelt rase i Norge tilhører en raseklubb som skal forvalte rasens interesser for og sammen med NKK. Sammen med 17 andre raser ble Russisk toy underlagt Norsk Miniatyrhund Klubb. Denne klubben består av et hovedstyre, noen lokale avdelinger og 18 underavdelinger. Disse underavdelingene kalles Raseutvalg og har ansvaret for å forvalte sin rase. For Russisk toy er dette oss.

Noen av våre arbeidsoppgaver går ut på, men er ikke begrenset til, å være en informasjonskanal for alle som er interessert i vår rase, veilede valpekjøpere, bistå oppdrettere, utvikle rasespesifikk avlsstrategi, utforme anbefalinger for avl, avholde dommerkonferanser, lage materiale til medlemsbladet Mininytt, arrangere spesialutstilling for rasen og andre aktiviteter til glede for medlemmer, og skape samhold blant raseentusiaster.

Vi ønsker å være både til nytte og til glede for alle i Norge med Russisk toy. Både oppdrettere og kjæledyrseiere.

Dere er hjertelig velkommen til å gi oss tilbakemeldinger, både ris og ros, på mail russisktoy@nmhk.net