Raseinfo

Helse

Helsesituasjonen i rasen

Russisk Toy er generelt en ganske frisk rase. Den har gode proporsjoner og ingen ekstreme trekk, noe som er med på å holde den relativt frisk. Likevel finnes det noen plager som berør de fleste små raser. Her linker vi til informasjonsrike sider om det som berører Russisk Toy.

(Trykk på overskriftene for å komme til sidene)

Patella Luksasjon

PL er ikke uvanlig hos små hunder. I den svenske raseklubben sitt RAS-dokument fra 2010 får vi vite at av 175 undersøkte Russiske Toy hadde 37 utslag på PL. Ved lav grad er ikke hunden nødvendigvis plaget av dette.

Øyer

Vi kjenner til få Russiske Toy med anmerkning fra øyelyser, men det betyr ikke at det ikke eksisterer. Vi anbefaler alle å øyelyse sine hunder.

Alopecia

En hudsykdom som gir håravfall. Berører på vår rase i hovedsak individer av fargen blå. Vi har ingen statistikk på hyppighet men har ikke inntrykk av at dette er utbredt.

Tenner

Tannhelse er viktig å tenke på når man har Russisk Toy. Melketennene må stort sett trekkes hos veterinær, de er svært utsatt for mye tannstein og vedfor dårlig tannstell kan de miste tenner.