Kjøpe Russisk Toy

Valpeformidler

Valpeformidler blir valgt av styret hvert år.

Kontaktdetaljer valpeformidler

Trude Grødal Rosenfors
Mail: trude.gr90@gmail.com

Merk mailen med valpekjøp og legg gjerne ved telefonnr dersom du ønsker å bli oppringt for en hyggelig hundeprat.

Hva er en valpeformidler?

En valpeformidlers arbeidsoppgaver består av å formidle informasjon om valper som kommer for salg, og i å hjelpe de som er på utkikk etter valp.

En valpeformidler skal kun forholde seg til å formidle valper og opprette kontakt, og er således ikke ansvarlig for kvaliteten på hverken valpene eller oppdrettere utover at oppdretter som formidler valper via valpeformidler følger godkjente avlsanbefalinger.

Valpeformidler har ikke ansvar for godkjenning av valpekjøpere, dette er et oppdretteransvar. Valpeformidler skal så vidt mulig ha oversikt over hva som meldes inn på valpefronten til enhver tid. Det er også mulig å få hjelp til å legge ut kull for de som ønsker det.

For at oppdrettere skal få formidlet sine valper gjennom valpeformidler kreves medlemskap i Norsk Miniatyrhund Klubb, samt at klubbens avlsanbefalinger følges. (PL-attester og øyelysingsresultater må dokumenteres før kullet blir formidlet).

Vi ser at vanlig valpepris for tida er ca. 15-20 000 kr. Dersom valpene kommer fra foreldre med dokumenterte helseopplysninger og gode utstillingsresultater vil prisen kunne variere noe.

Vi anbefaler alle som tenker å kjøpe Russisk Toy å kontakte valpeformidler dersom det man har spørsmål om rasen eller kjøp av valp. Ellers anbefaler vi å lese våre TIPS TIL VALPEKJØPERE eller å se vår OPPDRETTERLISTE

Til oppdrettere som ønsker å få sine valper formidlet via klubben

Vennligst send opplysningene under pr mail for å melde inn kull til valpeformidleren: Øyelysningsresultater og Patellastatus må dokumenteres, enten ved å henvise til dogweb eller ved å sende inn attester til valpeformidleren. Kullet blir ikke formidlet før slik dokumentasjon foreligger.

Sendes til Russisktoy@nmhk.net

Personlig information om oppdretter:

 • Navn / Kennelnavn
 • Medlemsnr
 • Adresse, postnr, sted
 • Tlf. nr.
 • E-post

Information om kullet:

 • Født
 • Antall
 • Kjønn
 • Farger

Mor & Far til kullet:

 • Stamtavlenavn og regnr
 • Født
 • Eventuelle titler fra utstilling eller resultater oppnådd på utstilling
 • Øyelysingsattest som vedlegg eller henvisning til dogweb
 • Patellaluksasjonsattest som vedlegg eller henvisning till dogweb.

Skriv eventuelle kommentarer under disse opplysninger.