Kjøpe Russisk Toy

Forvert

Her annonseres hunder som skal settes ut på for.

En forvertavtale går normalt sett ut på at forvert har hunden som sin egen, men oppdretter fortsetter å stå som eier til avtalen er oppfylt. Deretter overføres hunden vederlagsfritt til forvert. Avtalene varierer fra oppdretter til oppdretter.

Forvert søkes

Det er for øyeblikket ingen hunder som settes ut på for.

Ønsker du å annonsere en hund på for her?

Send følgende info til Russisktoy@nmhk.net:

  • Oppdretters navn
  • Evt. Kennelnavn
  • Hundens reg.nr.
  • Bilde
  • Kontaktinfo
  • Evt. hjemmeside

Merk mailen med forvert.

Du må være medlem av NMHK for å annonsere her.

Pris: 100,- (For oppdrettere på oppdretterlisten, er det gratis å annonsere på denne siden)

Raseutvalget tar ikke ansvar for opplysninger gitt av den enkelte oppdretter.