Avl og oppdrett

Avlsanbefalinger

Revideres hvert år på rasens årsmøte.

Avlsanbefalninger for Russisk Toy

1. Patella:

Alle avlsdyr skal være patellasjekket før parring ved tidligst 1 års alder. Resultatet skal registreres i Dogweb. Det anbefales at kun dyr med 0/0 anvendes i avl. Dog kan 0/1 eller 1/0 benyttes mot 0/0 med stor forsiktighet om individet har særskilte kvaliteter som er høyt verdifulle for rasen. Alle valper etter avlsdyr med grad 3 PL blir av NKK registrert med automatisk avlssperre.

2. Øyne:

Alle avlsdyr skal ha øyelysningsattest ikke eldre enn 1 år ved parring. Resultatet skal registreres i Dogweb. Det oppfordres dog til at alle dyr øyelyses jevnlig hele livet da øyesykdommer kan komme med alder. Dette vil gi oss en bedre oversikt om det finnes eller evt dukker opp problemer på rasen.

3. Alder:

I følge NKK’s retningslinjer kan en tispe tidligst parres ved 18 mnd alder. Vi oppfordrer til å ta en individuell vurdering av tispen om man burde vente til hun er fylt 2 år av hensyn til kroppens utvikling og mental modenhet. Hannhunder kan tidligst benyttes etter patellasjekk ved 1 år.

4. Innavlsgrad:

Det anbefales å holde seg under 6,5% innavlsgrad. Det oppfordres til å velge kombinasjoner som gir så liten grad som mulig.

5. Keisersnitt:

Det anbefales å vurdere nøye om det er hensiktsmessig å ta et andre kull på en tispe som allerede har hatt et keisersnitt. Tisper som har hatt 2 keisersnitt skal taes ut av avl.(NKK’s avlsetiske retningslinjer).

6. Avkom:

Ingen avlsdyr bør ha flere direkte etterkommere enn 5% av rasens populasjon i Norge over de siste 5 årene.
Dette utgjør i 2017:
Langhår 10,3 valper.
Korthår 6,3 valper.

7. Utstilling:

Alle avlsdyr bør ha oppnådd minimum 2 x excellent på utstilling for to forskjellige dommere.